Top
yoga girl back extension

Vergelijk jezelf

Een paar dagen geleden zag ik op Instagram een ​​foto van een kennis van mij met haar bijna een jaar oude baby. Ze zag er prachtig uit en stond in sterk contrast met mijn hoogzwangere lichaam. De eerste gedachte die door mijn hoofd ging was: “Ik wou dat ik er zo uit kon zien”. Het was een vluchtige gedachte die onmiddellijk werd gevolgd door een andere gedacht “Ik ben zwanger, ik draag een baby tot leven, mijn lichaam is anders dan dat van haar”. Ik dacht dat misschien  ben ik niet de enige die de druk voelde om zichzelf met anderen te vergelijken. Ik heb tot 4 weken tot het bevalling van mijn tweede baby. Deze zwangerschap was niks als mijn eerste. Ik had hoofdpijn, rugpijn en instabiliteit van de bekkenbodem, een zeer actieve baby in mijn buik. Bij mijn eerste zwangerschap had ik niet eens gedroomd dat het zo erg zou kinnen zijn . Bij mijn eerste zwangerschap was ik tot 32 weken actief gebleven met mijn yoga- en pilates-routines zonder enig ongemak. Waar ik hier op wilde wijzen, is dat hetzelfde lichaam, die van mij, twee verschillende zwangerschappen heb ik meegemaakt, dus hoe kan ik me voorstellen dat twee verschillende mensen dezelfde reis kunnen beleven. Ik ben echter dankbaar dat ik die gedachte had en nog meer dankbaar dat ik me ervan bewust was en de negatieve gevoelens die het veroorzaakte, omdat ik dan weer controle kon krijgen over mijn denkpatroon en mijn verhaal.

De afgelopen maanden ben ik me ook bewust geweest van zulke negatieve gevoelens over de studio en de community die ik probeer op te bouwen. Corona heeft geslagen, de zomer is aangebroken, door mijn zwangerschap heb ik een stap terug moeten nemen met lesgeven en dus is de aantal leden gedaald. Ik heb mezelf vergeleken met andere studio’s die online lesgeven beter konden gebruiken, vergeleken met hoe het zou zijn geweest als deze scenario’s niet hadden plaatsgevonden, waardoor ik aan mezelf twijfelde en me slecht voelde over mijn gekozen pad. Maar de realiteit is dat deze dingen zijn gebeurd en ze hebben mij teruggezet, maar ik kan alleen leren van hoe de dingen zijn geëvolueerd en ervan leren. Stop de vergelijking en accepteer hoe verschillen ons uniek maken.

A few days ago I saw a picture on Instagram of an acquaintance with her almost one year old baby. She was looking gorgeous and very much in contrast with my heavily pregnant body. The first thought that went through my head was “I wish I could look like that”. It was a fleeting thought immediately followed by the reality check “I am pregnant, I’m carrying a baby to life, my body is different than hers”. I thought maybe I’m not the only one feeling the pressure to compare herself to others. I’m 4 weeks away from delivering my second baby. This pregnancy has been anything like my first. I have endured headaches, backpain and pelvic floor instability, a very active baby in my belly, all of which I hadn’t even dreamed of with my first pregnancy. That one was a walk in the park, I had kept active with my yoga and pilates routines all the way up to 32 weeks without any discomfort. What I wanted to point here is that the same body, my own,  experienced two different pregnancies, so how could I imagine that two different people my experience the same journey. However, I am grateful I had that thought and even more grateful that I was aware of it and the negative feelings it was bringing about, because then I could become again in control of my thought pattern and my feelings narrative.

During the past months I have also been aware of such negative feelings regarding the studio and the community I’m trying to build. Corona has hit, summer has hit, my pregnancy made me take a step back with teaching and so sales have dropped. I’ve compared  myself to other studios who managed to use online teaching better, compared myself to what it could have been like if these scenarios hadn’t taken place, all making me doubt myself and feel bad about my chosen path. But reality is that these things have happened and have set me back, but I can only learn from how things have evolved and learn from them. Stop the comparison and accept how differences make us unique.

No Comments

Post a Comment