Top
girl yoga wheel pose

Veerkracht en doorzettingsvermogen

Hoe moet je het volhouden ondanks pijn en strijd
Ik heb een moeilijke tijd meegemaakt de afgelopen twee maanden, op zijn zachtst gezegd. Ik wist dat het starten van een bedrijf (deze yogastudio) zou lastig zijn, maar dit is een van die uitdagingen die je pas echt begrijpt als je er echt doorheen gaat. Voor mij was het hetzelfde met het krijgen van een baby. Het eerste jaar met een pasgeborene was zo uitdagend dat ik mezelf niet toestond om van die nieuwe ervaring te genieten. Deze nieuwe onderneming  voelt soortgelijk, ik vind het moeilijk om me te concentreren op wat kleine vooruitgang dan op de grotere items die nog moeten worden bereikt. De hele ervaring verdiepend mijn depressie , maar geeft me ook de kans om mijn denkpatroon te observeren en te reflecteren op het negatieve aspect van dingen waarmee ik me bezighoud. Ik zou graag willen zeggen dat ik door middel van yoga en meditatie mijn gedachten actief kan veranderen, maar dat is niet het geval. Toch kan ik wel opmerken wanneer ik de neiging heb om door het konijnenhol te gaan en mezelf in het proces te stoppen. Wil je ook de voordelen van yoga en meditatie ervaren? Aarzel niet om een ​​gratis proefles te boeken.
How to persevere in the face of pain?

The last two months have been trying for my mental heatlh to say the least. I knew starting a business (this yoga studio) would be difficult but it’s one of those challenges that you don’t fully graps until you actually go through it. It was the same with having a baby. The first year with a new born was so challenging that I didn’t allow myself to enjoy that new experience. This feels oddly similar and as much awareness I have now (as apposed to a few years back), it’s difficult to focus on whatever little progress rather than the larger items that have yet to be accomplished. The whole experience is stirring up my depression but also giving me the chance to observe my thought pattern and reflect on the negative aspect of things I engage with. I would love to be able to say that by means of Yoga and meditation I am able to actively change my thoughts, but that is not the case. But I am able to notice when I tend to go down the rabbit hole and stop myself in the process. Would you also like to experience the benefits of Yoga and meditation? Don’t hesitate to book a free trial lesson.

No Comments

Post a Comment