Top
yoga trauma

Trauma helen door yoga

Gisteren maakte ik kennis met een wetenschapper Bessel van der Kolk die een boek schreef “het lichaam houdt de score bij: hersenen, geest en lichaam in de genezing van trauma”. In een hoofdstuk van dit boek noemt hij een van zijn patiënten met diepe trauma’s, die werd geadviseerd om yoga te proberen in een poging haar emoties met betrekking tot trauma beter te begrijpen, waar in het lichaam die emoties het meest aanwezig waren en zachtjes de spanning rond die plek los te laten. Ik geloof niet dat ik zelf een diep trauma heb, niet in de zin die in het boek wordt beschreven (hongersnood, misbruik, oorlogservaring), maar ik kan zien hoe yoga kan helpen bij een proces van zelfontdekking en zelfverwezenlijking. Ik geloof dat de sleutel inderdaad is om deze emoties in je lichaam te identificeren en zelfs voor langdurige beoefenaars is dit geen gemakkelijke prestatie. Er is een gezegde in de yogawereld “oefen en het zal komen”, wat betekent dat de poses beter zullen vloeien, het bewustzijn zal scherper worden met de tijd, geduld en discipline. Hetzelfde zou gelden als je bedoeling met de yogabeoefening is om die gevoelens te observeren en te leren pijn los te laten, het kost tijd. Waarschijnlijk zal het in het begin niet resoneren, de woorden zullen plat vallen, maar naarmate de oefening sterker wordt, neemt ook de diepte van het begrijpen van onze behoeften van zowel het lichaam als de geest toe. Vertrouw op het proces.

Namaste

 


Healing trauma through yoga

 

Yesterday I got acquainted with a scientist named Bessel can der Kolk who wrote a book “the body keeps the score: brain, mind and body in the healing of trauma”. In one chapter of this book he mentions one of his patients with deep trauma who was advised to try yoga in an attempt to better understand her emotions pertaining to trauma, where in the body those emotions were most present and gently release the tension around those place. I don’t believe I have deep trauma of my own, not in the sense described in the book (famine, abuse, war experience) but I can see how yoga could help in a process of self-discovery and self-actualization. I believe the key is indeed being able to identify these emotions in your body and even for long time practitioners this is not an easy feat. There is one saying in the yoga world “practice and it will come”, meaning the poses will flow better, the awareness will become sharper with time, patience and discipline. The same would apply if your intention with the yoga practice is to observe those feelings and learn to let go of pain, it takes time. Probably in the beginning it won’t resonate, the words will fall flat, but as the practice grows strong so does the depth of understanding our needs both of the body and of the mind. Trust in the process.

Namaste

No Comments

Post a Comment